Netizen writes open letter to the critics of Quiboloy: “Noong sinabi ni HESUKRISTO na siya ang Diyos, naniwala ba sila?? HINDI!”

A netizen defended the founder of the Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy amid the criticisms received by the latter after claiming that he stopped a quake in Mindanao.

In a lengthy post, Dennis Lazarte compared the situation of Quiboloy like Moses, Noah and Jesus Christ, saying that people during those times didn’t even believe the said biblical characters.

According to him, Quiboloy experienced what happened to those biblical characters, saying that he was laughed at and criticized by the people who don’t believe him.

He also asked the netizens why Quiboloy have seven million followers.

Here’s what Lazarte told the netizens:

Noong sinabi ni MOSES na kaya niyang gumawa ng mga milagro at hahatiin niya ang dagat para doon dumaan ang mga tao, naniwala ba ang lahat ng tao sa kanya? HINDI! Ang ibang tagasunod niya ay umalis sa kanyang tabi.

Noong sinabi ni NOAH na gagawa siya ng isang malaking arka sa tuktok ng bundok na imbes sa dagat dahil inutusan siya ng Panginoon sapagkat may paparating na malaking baha, naniwala ba ang lahat ng tao sa kanya? HINDI! Pinagtawanan lamang siya at tinawag na baliw.

Noong sinabi ni HESUKRISTO na siya ang Panginoong Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan, naniwala ba ang lahat ng tao sa kanya? HINDI! Pinag-uusig siya, hinuli, pinahirapan, ipinako at pinatay sa krus.

Tapos ngayon, may isang tao na nagsasabing siya ang APPOINTED SON OF GOD, ang pangalan niya ay APOLLO C. QUIBOLOY, isang Pastor at spiritual leader, naniwala ba ang lahat ng tao sa kanya? HINDI! Pinagba-bash siya, kinukutya, nilalait, pinagtawan, pinag-uusig at sinisiraan.

OUT OF 7 BILLION PEOPLE IN THE WORLD ONLY 7 MILLION WHO BELIEVE AND FOLLOW HIM. Ang pitong milyon na iyan ay may sariling pag-iisip at may kanya-kanyang choice, pero bakit kaya nila piniling magpatuloy sa pagsusunod at paniniwala kay Pastor Apollo C. Quiboloy? Ano kaya ang rason? Naisip niyo ba ‘yan? Naitanong niyo ba ‘yan? IF NOT, THEN KEEP YOUR MOUTH SHUT!

As of writing, the post already reached 1,400 shares on social media, however, most of the comments are from the netizens who criticized Quiboloy because of his claims.

Source

Facebook Comments Box