Toni Fowler naglabas ng pahayag matapos kasuhan ng KSMBPI: “Wala kayong puwang”

Content creator and artist Toni Fowler released a statement after being charged by the Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas (KSMBPI).

It can be recalled that the KSMBPI, which advocated responsible content creation, filed several charges against Fowler due to the alleged incident acts performed by the influencer on her music video ‘KPL.’

Atty. Mark Tolentino, the legal counsel of KSMBPI, said that Fowler should be held responsible for the music video she published.

However, Fowler believed that KSMBPI had no right to control the contents she created.

“Para sa KSMBPI, nais kong punahin at sagutin ang kasinunglingan ninyo sa media,” said Fowler. “Wala kayong puwang para sabihan at pagbawalan ako. Hindi ninyo lugar ang pagbawalan ang mga babaeng gaya ko —gaya ng pagbabawal ninyo sa aming kilos, pananamit, pati na rin sa pakikipag-usap,” she added.

Fowler also insisted that they ensure during the video production that they were not committing something against the law.

She also vowed to face the charges filed by the group against her.

“Sa huli, gusto kong sabihin sa inyo na matapang kong haharapin ang mga kasong inihain ninyo laban sa akin dahil kahit na ano pa ang itawag ninyo sa akin, taas noo ko itong haharapin at sasabihing ako’y tahimik lang sa umpisa, pero marunong akong lumaban kahit di ninyo ako pilitin,” she said.

Facebook Comments Box